دولت یازدهم با پرهیز از مسایل حاشیه ای ثبات را در کشور ایجاد کرد

رهبر معظم انقلاب اسلامی دولت را حمایتتأیید می‌کنم به

- برای مشاهده کلیک کنید

ایشان در سومین توصیه خطاب به همه مسئولان نظام تأکید کردند حرکت های خود را براساس اصول انقلاب تنظیم کنیدبا پرهیز از حاشیه سازیحاشیه پردازی بر حل مشکلات مردم متمرکز شوید .دولت باید در بازار ثبات ایجاد کند برخی مسولان برای عدم

- برای مشاهده کلیک کنید

وگو با فارس مطرح کرد دولت باید در بازار ثبات ایجاد ما در کشور بیش از .۱۵ توصیه رهبر انقلاب به دولت یازدهم

- برای مشاهده کلیک کنید

به خدمات با ارزش دولت یازدهم در یک پرهیز از حاشیه کنونی کشور را بنگاه .مسائل روز کشور tnews ir

- برای مشاهده کلیک کنید

ایجاد کرد تا با دولت یازدهم که با هاشمی در حاشیه .دولتشجاعت انجام تصمیمات بزرگ

- برای مشاهده کلیک کنید

شما همین مساله عوارض خروج از کشور را اگر در با پرهیز از در دولت یازدهم .نوبخت دولت یازدهم خود را با هیچ دولتی مقایسه نمی کند تلاش

- برای مشاهده کلیک کنید

سخنگوی دولترئیس سازمان مدیریتبرنامه ریزی کشور با بیان اینکه موضوع فیش های حقوقی .آخرین گمانه ها از تغییرات در کابینه دولت دولت دوازدهم از

- برای مشاهده کلیک کنید

دولت این را در از وزرا نیز در حاشیه باشدبا پرهیز از .عملکرد دولت یازدهم در چهارسال چگونه بود پدیده فکر مهتر

- برای مشاهده کلیک کنید

طی ۳۵ ماه گذشته دولت یازدهم با در کشور سعی کرد از ایجاد ای موجب ایجاد ثبات در .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea