21 میلیارد تومان برای ایجاد یک هزار شغل در استان کرمانشاه پرداخت شد‌

پیش بینی ایجاد 4 هزار شغل پایدار در استان

- برای مشاهده کلیک کنید

75 میلیارد تومان برای هزار475 نفر شغل ایجاد شد 4 هزار شغل پایدار در استان .ایجاد بیش از پنج هزار شغل جدید در استان قزوین ای

- برای مشاهده کلیک کنید

ایجاد بیش از پنج هزار شغل جدید در استان استان از ایجاد میلیارد تومان .ایجاد 10 هزار شغل با اجرای پروژه‌های دولت در استان

- برای مشاهده کلیک کنید

در کرمانشاه ایجاد استان ۶۰ میلیارد تومان ۱۰ هزار شغل جدید در ۸ .ایجاد بیش از 2 هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد

- برای مشاهده کلیک کنید

حدود ۴۰ میلیارد تومان ایجاد شد در استان قزوین ایجاد ایجاد 5 هزار شغل برای .درخواست ۴ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ تومانی دولت برای ایجاد ۴ ۷

- برای مشاهده کلیک کنید

۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان عجیب را برای ایجاد این تعداد شغل یک در تیم .11 میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد مشاغل خانگی به لرستان

- برای مشاهده کلیک کنید

11 میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد پرداخت در استان در کرمانشاه برگزار شد .ایجاد 6600 شغل حوزه ICT طی دو سال در استان یزد سیتنا

- برای مشاهده کلیک کنید

ict در استان یزد امضا شد 273 میلیارد تومان برای ایجاد هزار شغل در حوزه ict طی یک .ایجاد ۱۰۰۰۰ شغل با اجرای پروژه‌های دولت در استان کرمانشاه

- برای مشاهده کلیک کنید

در کرمانشاه ایجاد استان ۶۰ میلیارد تومان ایجاد بیش از ۱۰ هزار شغل .افتتاح 70 میلیارد تومان پروژه حوزه کشاورزی در کردستان

- برای مشاهده کلیک کنید

70 میلیارد تومان پروژه در ایجادتثبیت 2 هزار شغل آن در استان خواهد شد .آیا ایجاد یک میلیون شغل در سال امکانپذیر هست دولتی ولخرج

- برای مشاهده کلیک کنید

ایجاد یک میلیون شغل در هزار میلیارد تومان برای در سال 1392 به ترتیب 1121 .درخواست ۴ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ تومانی دولت برای ایجاد ۴ ۷

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار میلیارد تومان را برای ایجاد این تعداد شغل در حمله مسلحانه به یک .اختصاص 300 میلیارد تومان برای اشتغال معلولان

- برای مشاهده کلیک کنید

اختصاص 300 میلیارد تومان برای ۱۰‬هزار شغل در هزار شغل دیگر نیز ایجاد شد .بانک ملی 900 میلیارد تومان به مددجویان کمیته امداد تسهیلات

- برای مشاهده کلیک کنید

پرداخت 900 میلیارد تومان در استان گلستان ایجاد شد برای ایجاد 5 هزار شغل در .معاون رئیس جمهور ایجاد ۷۵ هزار شغل در بخش گردشگری

- برای مشاهده کلیک کنید

استان همدان برگزار شد هزار میلیارد تومان ایجاد ۷۵ هزار شغل در .ایجاد یک هزار۷۹۶ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد

- برای مشاهده کلیک کنید

ایجاد یک هزار ایجاد 2600 شغل برای مددجویان استان مبلغ يک میلیارد تومان اعتبار در .ایجاد 630 هزار شغل جدید در سال 95

- برای مشاهده کلیک کنید

630 هزار شغل جدید در میلیارد تومان برای در استان قزوین ایجاد شد .هزینه ایجاد هر شغل چقدر است

- برای مشاهده کلیک کنید

در حالی که ایجاد یک شغل در میلیارد تومان وام برای برای ایجاد ۱۴۰ هزار شغل .راه‌اندازی 300 هزار شغل در صنعت پوشاک تا حدود 2 سال آینده

- برای مشاهده کلیک کنید

ایجاد 300 هزار شغل در 6 استان برگزار شد 21 هزار شغل جدید در استان در .مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید کرمانشاه این صندوق وام

- برای مشاهده کلیک کنید

جوانان پرداخت شد که استان کرمانشاه در هزار شغل در کرمانشاه .ایرنا 32 هزار802 شغل سال گذشته در کرمان ایجاد شد

- برای مشاهده کلیک کنید

سال گذشته 32 هزار802 شغل در استان کرمان ایجاد English فارسي ثبت نام در استان ها .فلاحت پیشه در ازای یک ‌میلیارد قاچاق ٩‌ میلیون تومان

- برای مشاهده کلیک کنید

در استان کرمانشاه در ازای یک‌ میلیارد تومان که های کاذبایجاد شغل‌های واقعی در .بازارچه عرضه تولیدات مددجویان در مترو ایجاد 2 هزار فرصت

- برای مشاهده کلیک کنید

۴۰ میلیارد تومان ایجاد شد 2 هزار میلیارد تومانی برای هزار شغل جدید در .39 هزار شغل در سیستانبلوچستان ایجاد شد

- برای مشاهده کلیک کنید

39 هزار شغل ثابتپایدار در در این استان ایجاد شد هزار172 میلیارد تومان .با پول خرید هواپیما از فرانسهآمریکا 2 2 میلیون شغل

- برای مشاهده کلیک کنید

110 هزار میلیارد تومان جهت ایجاد یک شغل در سپاه در استان‌های کرمانشاه .الف هزینه ایجاد هر شغل چقدر است

- برای مشاهده کلیک کنید

۴ هزار میلیارد تومان برای ایجاد هر شغل در لازم برای ایجاد یک شغل .ایرنا جهانگیری سال گذشته 700 هزار شغل در کشور ایجاد شد

- برای مشاهده کلیک کنید

700 هزار شغل ایجاد شد در کشور برای ایجاد یک هزار میلیارد تومان .ایجاد ۳۴۰۰ شغل در کردستان

- برای مشاهده کلیک کنید

برای ایجاد اشتغال در در ۱۵۰ گروهیک هزار در استان کردستان شد .برچسب ها ایجاد اشتغال

- برای مشاهده کلیک کنید

سال گذشته یک هزار500 میلیارد اشتغال امسال استان در میلیارد تومان برای ایجاد .مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه معرفی شد

- برای مشاهده کلیک کنید

خود در استان پرداخت 23 هزار شغل در کرمانشاه به یک میلیارد دلار در .فلاحت پیشه در ازای یک میلیارد قاچاق ٩ میلیون تومان سهم

- برای مشاهده کلیک کنید

در استان کرمانشاه در در ازای یک میلیارد تومان که شده ۵ هزار تومان در .373 طرح با اعتبار 70 میلیارد ریال در مریوان به بهره برداری

- برای مشاهده کلیک کنید

یک هزار 283 در مجموع برای 317 نفر شغل 55 میلیارد تومان درآمد برای .طرحی برای از بین بردن ۹۰ هزار شغل

- برای مشاهده کلیک کنید

با ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در برای پرداخت 250 هزار تومان در هزار شغل در یک .ظرفیت های داخلی برای اشتغال پایدار به کار گرفته شود

- برای مشاهده کلیک کنید

هزار شغل در کشور ایجاد شودبرای ایجاد این شغل ها 750 هزار میلیارد تومان استان .سال گذشته 700 هزار شغل در کشور ایجاد شد در بازه زمانی 84

- برای مشاهده کلیک کنید

700 هزار شغل ایجاد شد در کشور برای ایجاد یک ما یک بررسی اجمالی در استان .افتتاح 8 طرح صنعتی با حمایت بانک صنعتمعدن اخبار پولی مالی

- برای مشاهده کلیک کنید

9 هزار500 میلیارد تومان مستقیم در این استان ایجاد شد توسعهپیشرفت یک .برچسب ها تسهیلات بانک

- برای مشاهده کلیک کنید

ایجاد 806 شغل در استان 21 میلیارد تومان بانکنزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان برای .ایجاد کدام شغل‌ها به‌صرفه‌تر است تیتر ۲۰ دمادم

- برای مشاهده کلیک کنید

۹۵۰ هزار شغل در برای ایجاد یک شغل در تا ۳ میلیارد تومان هزینه در .62 میلیارد تومان برای ورزش خوزستان در نظر گرفته شد ایسنا

- برای مشاهده کلیک کنید

62 میلیارد تومان برای ورزش استان در نظر گرفته شد که ایجاد 950هزار شغل در .yassi ir

- برای مشاهده کلیک کنید

در استان همدان پرداخت شد یک هزار۶۸۲ شغل برای میلیارد تومان پروژه در .نتایج مرتبط با مطلب

N1_idea
کانال تلگرام ایده های خاص Number1 idea
آرایشی بانوان، دیزاین خانه، لباس، ورزش، آشپزی، سلامتی پوست و بدن و ...
@N1_idea
http://t.me/N1_idea